Άνοιξα την κάψουλα και μέσα η σκόνη είναι «πετρωμένη».

 In

Ανάλογα με τα σημεία που έχει αποθηκευτεί το προϊόν, μπορεί η κάψουλα να έχει πάρει υγρασία. Τρίψτε την «πετρωμένη» σκόνη πάνω στο φαγητό. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος δεν επηρεάζεται. Κατόπιν, πλύνετε τα χέρια σας.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search