Πως χορηγείται η κάψουλα;

 In

Η κάψουλα μπορεί να χορηγηθεί αυτούσια σε μεγαλόσωμα ζώα. Σε ζώα πολύ μικρόσωμα, που δυσκολεύονται να την καταπιούν, ανοίξτε τη, και αναμίξτε το περιεχόμενο με την τροφή.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search