Πως χορηγείται η κάψουλα;

In

Η κάψουλα μπορεί να χορηγηθεί αυτούσια σε μεγαλόσωμα ζώα. Σε ζώα πολύ μικρόσωμα, που δυσκολεύονται να την καταπιούν, ανοίξτε τη, και αναμίξτε το περιεχόμενο με την τροφή.