Συσκευασίες

coprovet300x300

CoproVet

Κουτί με 30 κάψουλες.

Οι κάψουλες μπορούν να χορηγηθούν απ` ευθείας στο στόμα του ζώου ή να ανοιχθούν και το περιεχόμενο να αναμιχθεί με την τροφή.

Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία δωματίου. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και άλλα ζώα.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search