Συσκευασίες

CoproVet

Κουτί με 30 κάψουλες.

Οι κάψουλες μπορούν να χορηγηθούν απ` ευθείας στο στόμα του ζώου ή να ανοιχθούν και το περιεχόμενο να αναμιχθεί με την τροφή.

Αποθηκεύστε σε ξηρό μέρος με θερμοκρασία δωματίου. Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και άλλα ζώα.