Άνοιξα την κάψουλα και μέσα η σκόνη είναι «πετρωμένη».

In

Ανάλογα με τα σημεία που έχει αποθηκευτεί το προϊόν, μπορεί η κάψουλα να έχει πάρει υγρασία. Τρίψτε την «πετρωμένη» σκόνη πάνω στο φαγητό. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος δεν επηρεάζεται. Κατόπιν, πλύνετε τα χέρια σας.